FANDOM


Wzlot i Upadek to szósta czę

ść serii Spirit Animals. napisana przez Eliota Schrefera. W Polsce została wydana 28 września 2016.

Opis

Głęboko na pustyni kryje się piękna oaza rządzona przez władcę, jakiego próżno szukać w całym Erdas. Nazywa się Cabaro - Wielki Lew, włada królestwem zwierząt i zazdrośnie strzeże swojego złotego talizmanu. Żaden człowiek nie postawił dotąd stopy na jego terytorium. Podróż do oazy wydaje się niemożliwa. Ale Conor, Abeke, Meilin i Rollan już wcześniej dokonywali wspólnie rzeczy niemożliwych. Teraz jednak drużyna jest rozbita a przyjaciele podzieleni przez… zdradę.

Opis okładki

Na pierwszym planie, na skale stoi wielki lew - Cabaro, Wielka Bestia, za którym czają się trzy lwice. Po lewej stronie znajdują się Conor i Briggan, wpatrujący się w wielkie zwierzę.

Galeria

Rise and Fall